Alfabetische index

In deze index zijn alleen de vertaalde predikingen opgenomen. Gebeurtenissen en nog niet vertaalde predikingen zijn weggelaten.

A

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
07-07-1963 Ochtend63-47
63-0707M
De aanklacht
Indictment
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
22-05-1960 Ochtend60-34
60-0522M
De aanneming
Adoption
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
15-01-1963 Avond63-06
63-0115
Het aanvaarden van Gods voorziene weg in de eindtijd
Accepting God's provided way at the end time
Phoenix, AZ E-BookPrint
11-02-1961 Avond61-14
61-0211
Abraham
Abraham
Long Beach, CA E-BookPrint
23-04-1961 Middag61-36
61-0423
Abraham en zijn zaad na hem
Abraham and his seed after him
Chicago, IL E-BookPrint
16-04-1961 Middag61-35
61-0416
Abraham en zijn zaad na hem
Abraham and his seed after him
Bloomington, IL E-BookPrint
17-03-1961 Avond61-29
61-0317
Abrahams genadeverbond
Abraham's grace covenant
Middletown, OH E-BookPrint
10-02-1961 Ochtend61-13
61-0210
Abrahams verbond bekrachtigd
Abraham's covenant confirmed
Long Beach, CA E-BookPrint
27-01-1963 Middag63-17
63-0127
Een absoluut
An Absolute
Phoenix, AZ E-BookPrint
30-12-1962 Ochtend62-100
62-1230M
Het absoluut
Absolute
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
04-03-1963 Avond63-19
63-0304
Een absoluut
The Absolute
Houston, TX E-BookPrint
01-12-1963 Ochtend63-85
63-1201M
Een absoluut
An absolute
Shreveport, LA AudioE-BookPrint
09-02-1964 Middag64-13
64-0209
De aftelling
Countdown
Bakersfield, CA AudioE-BookPrint
25-11-1962 Avond62-96
62-1125E
De aftelling
The countdown
Shreveport, LA AudioE-BookPrint
09-09-1962 Ochtend62-81
62-0909M
De aftelling
Countdown
Jeffersonville, IN E-BookPrint
24-11-1962 Avond62-94
62-1124E
Alle dingen
All things
Shreveport, LA E-BookPrint
06-05-1962 Avond62-27
62-0506
Alle dingen bezittend
Possessing all things
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
23-01-1962 Avond62-08
62-0123
Alles verzakend
Forsaking all
Tempe, AZ E-BookPrint
31-12-1961 Avond61-70
61-1231E
Als God met ons is, waar zijn dan alle wonderen?
If God be with us, then where is all the miracles
Jeffersonville, IN E-BookPrint
22-05-1955 Ochtend55-32
55-0522M
De ark
Ark, type of Christ
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
12-12-1965 Avond65-49
65-1212
Het avondmaal
Communion
Tucson, AZ E-BookPrint
04-02-1962 Avond62-14
62-0204
Avondmaal
Communion
Jeffersonville, IN E-BookPrint
07-07-1963 Avond63-47-a
63-0707E
Avondmaal
Communion
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint

B

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
18-02-1961 Avond61-20
61-0218
Balsem in Gilead
Balm in Gilead
Long Beach, CA E-BookPrint
19-01-1962 Avond62-03
62-0119
Een Banier
An Ensign
Phoenix, AZ E-BookPrint
13-11-1960 Ochtend60-67
60-1113
Bastaard religie
Hybrid religion
Jeffersonville, IN E-BookPrint
14-01-1963 Avond63-05
63-0114
Een bazuin geeft een onzeker geluid
A trumpet gives an uncertain sound
Phoenix, AZ E-BookPrint
29-01-1962 Avond62-13
62-0129
De bediening uitleggen
Explaining the ministry
Phoenix, AZ E-BookPrint
25-05-1959 Avond59-35-e
59-0525
Beeltenissen van Christus
Images of Christ
Jeffersonville, IN E-BookPrint
09-01-1955 Avond55-02
55-0109E
Begin en einde van de heidenbedeling
Beginning and ending of the gentile dispensation
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
20-04-1957 Avond57-40
57-0420E
De begrafenis
Entombment
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
24-04-1961 Avond61-37
61-0424
Het belangrijkste nieuwsbericht in de geschiedenis
The greatest news flash in history
Chicago, IL E-BookPrint
01-10-1961 Ochtend61-60
61-1001M
Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen
It becometh us to fulfill all righteousness
Jeffersonville, IN E-BookPrint
21-06-1962 Avond62-48
62-0621E
Bevestiging en bewijs
Confirmation and evidence
South gate, CA E-BookPrint
22-01-1962 Avond62-07
62-0122
Bevestiging van de opdracht
Confirmation of the commission
Tempe, AZ E-BookPrint
10-04-1955 Ochtend55-30
55-0410M
Bewijs van Zijn opstanding
Proof of His resurrection
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
31-07-1963 Avond63-54
63-0731
Bij God bestaat voor alles slechts één voorziene weg
There is only one way provided by God for anything
Chicago, IL E-BookPrint
23-01-1956 Avond56-02
56-0123E
De binnenste voorhang
Inner veil
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
24-01-1961 Avond61-10
61-0124
Blinde Bartimeus
Blind Bartimaeus
Beaumont, TX E-BookPrint
02-10-1960 Ochtend60-66
60-1002
De Bloedverwant Verlosser
The Kinsman Redeemer
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
27-08-1961 Ochtend61-58
61-0827
De Boodschap van genade
The Message of grace
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
16-01-1963 Avond63-07
63-0116
De boodschapper van de avondtijd
The evening messenger
Mesa, AZ E-BookPrint
21-01-1962 Avond62-06
62-0121E
De bruiloft van het Lam
The marriage of the Lamb
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
19-07-1964 Avond64-62
64-0719E
Buiten de legerplaats gaan
Going beyond the camp
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint

C

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
17-12-1961 Ochtend61-66
61-1217
Christendom tegenover heidendom
Christianity versus idolatry
Jeffersonville, IN E-BookPrint
22-08-1965 Ochtend65-32
65-0822M
Christus geopenbaard in Zijn eigen Woord
Christ is revealed in His own Word
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
28-07-1963 Ochtend63-52
63-0728
Christus is de Verborgenheid van God geopenbaard
Christ is the Mystery of God revealed
Jeffersonville, IN E-BookPrint
15-04-1964 Avond64-44
64-0415
Christus wordt in alle generaties geïdentificeerd als Dezelfde
Christ is identified the same in all generations
Tampa, FL AudioE-BookPrint
20-12-1959 Ochtend59-80
59-1220M
Conferentie met God
Conference with God
Jeffersonville, IN E-BookPrint
08-06-1963 Ochtend63-38
63-0608
Conferenties
Conferences
Tucson, AZ E-BookPrint
10-04-1961 Avond61-33-a
61-0410
Conferenties
Conferences
Bloomington, IL E-BookPrint
31-05-1962 Avond62-35
62-0531
Conflict tussen God en Satan
The conflict between God and Satan
Clarksville, IN E-BookPrint

D

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
07-06-1953 Avond53-21-b
53-0607E
Demonologie, geestelijk gebied
Demonology religious realm
Connersville, IN E-BookPrint
08-06-1953 Middag53-21
53-0608A
Demonologie, lichamelijk gebied
Demonology physical realm
Connersville, IN E-BookPrint
30-06-1963 Ochtend63-45
63-0630M
De derde exodus
The third exodus
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
20-03-1963 Avond63-24
63-0320
Het derde Zegel
The third Seal
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
23-02-1963 Ochtend63-17-a
63-0223
Een deur in een deur
A door in a door
Tucson, AZ E-BookPrint
06-02-1965 Ochtend65-08
65-0206
Deuren in een deur
Doors in door
Flagstaff, AZ AudioE-BookPrint
19-01-1955 Avond55-09
55-0119
Deze grote strijder, Jozua
This great warrior, Joshua
Chicago, IL AudioE-BookPrint
25-09-1960 Ochtend60-64
60-0925
Die dag op Golgotha
That day on Calvary
Jeffersonville, IN E-BookPrint
05-12-1965 Avond65-46
65-1205
Dingen die er zullen zijn
Things that are to be
Rialto, CA E-BookPrint
20-01-1961 Ochtend61-07-a
61-0120
Dingen die niet zo waren van den beginne
Things that wasn't so from beginning
Beaumont, TX E-BookPrint
18-08-1957 Avond57-67
57-0818
Door de tijd beproefde gedenktekenen van God
Time-tested memorial of God
Jeffersonville, IN E-BookPrint
28-06-1959 Ochtend59-45
59-0628M
Een door de wereld misleide kerk
A deceived church, by the world
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
20-07-1958 Ochtend58-52
58-0720M
Door geloof, Mozes
By faith Moses
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
05-10-1958 Avond58-62
58-1005E
Een door God geroepen man
A God-called man
Jeffersonville, IN E-BookPrint
19-09-1965 Avond65-36
65-0919
Dorst
Thirst
Tucson, AZ AudioE-BookPrint
24-11-1963 Avond63-78
63-1124E
Drie soorten gelovigen
Three kinds of believers
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint

E

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
15-05-1961 Avond61-45
61-0515
Eén groter dan Salomo is hier
A greater than Solomon is here
Grand prairie, AB Canada E-BookPrint
06-03-1964 Avond64-21
64-0306
Eén groter dan Salomo is hier
A greater than Solomon is here now
Dallas, TX AudioE-BookPrint
24-04-1965 Ochtend65-17-c
65-0424
Eén in een miljoen
One in a million
Los Angeles, CA AudioE-BookPrint
11-02-1962 Ochtend62-15
62-0211
Eenheid met God
Oneness
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
21-12-1958 Avond58-65
58-1221E
De eenheid van één God in de ene gemeente
The unity of one God in the one church
Jeffersonville, IN E-BookPrint
18-03-1963 Avond63-22
63-0318
Het eerste Zegel
The first Seal
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
03-06-1962 Ochtend62-37
62-0603
De eindtijd Evangelieprediking
The end-time Evangelism
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
19-03-1962 Avond62-21
62-0319
Het eindtijd-zaadteken
The end-time sign seed
Tifton, GA E-BookPrint
10-03-1960 Avond60-17
60-0310
Elia en het spijsoffer
Elijah and the meal-offering
Phoenix, AZ E-BookPrint
21-04-1957 Avond57-42-a
57-0421E
En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem
And their eyes were opened and they knew Him
Jeffersonville, IN E-BookPrint
16-04-1964 Avond64-45
64-0416
En toen hun ogen werden geopend, kenden zij Hem
And when their eyes were opened, they knew Him
Tampa, FL AudioE-BookPrint
21-01-1962 Ochtend62-05
62-0121M
En uw zaad zal de poort van Zijn vijanden erfelijk bezitten
And thy seed shall possess the gate of his enemy
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
15-08-1965 Ochtend65-31
65-0815
En zij weten het niet
And knoweth it not
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
01-03-1959 Ochtend59-07
59-0301M
Eng is de poort
Strait is the gate
Jeffersonville, IN E-BookPrint
29-12-1963 Ochtend63-91
63-1229M
Er is een Man Die het Licht kan aandoen
There is a Man here That can turn on the Light
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint

F

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
19-07-1964 Ochtend64-61
64-0719M
Het feest der bazuinen
Feast of the trumpets
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
22-08-1965 Avond65-33
65-0822E
Het filter van een denkend mens
A thinking man's filter
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
23-06-1963 Avond63-40
63-0623E
Het flitsende rode licht van het teken van Zijn komst
The flashing red light of the sign of His coming
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint

G

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
17-04-1960 Ochtend60-29
60-0417M
Ga het vertellen
Go tell
Jeffersonville, IN E-BookPrint
03-11-1963 Avond63-67
63-1103
Ga Jezus wakker maken
Go, wake Jesus
Tucson, AZ AudioE-BookPrint
30-07-1961 Ochtend61-53
61-0730M
Gabriëls onderricht aan Daniël
Gabriels instructions to Daniel
Jeffersonville, IN E-BookPrint
01-08-1965 Avond65-30
65-0801E
Gebeurtenissen verklaard door profetie
Events made clear by prophecy
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
24-01-1965 Middag65-06
65-0124
Geboorteweeën
Birth pains
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
23-01-1965 Ochtend65-05
65-0123
Gebroken waterbakken
Broken cisterns
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
26-07-1964 Avond64-64
64-0726E
Gebroken waterbakken
Broken cisterns
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
09-12-1962 Avond62-97
62-1209
Gedenk de Here
Remembering the Lord
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
18-01-1963 Avond63-09
63-0118
De Geest der waarheid
Spirit of truth
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
11-04-1964 Avond64-42
64-0411
Geestelijk geheugenverlies
Spiritual amnesia
Birmingham, AL AudioE-BookPrint
18-07-1965 Avond65-26
65-0718E
Geestelijk voedsel ter rechter tijd
Spiritual food in due season
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
07-06-1962 Avond62-38
62-0607
De gehele wapenrusting van God aandoen
Putting on the whole armor of God
Aberdeen, NC E-BookPrint
20-12-1959 Avond59-81
59-1220E
Geïdentificeerd met Christus
Identified with Christ
Jeffersonville, IN E-BookPrint
01-04-1964 Avond64-35
64-0401
De geïdentificeerde Christus van alle tijdperken
The identified Christ of all ages
Louisville, MS E-BookPrint
17-06-1964 Avond64-53
64-0617
De geïdentificeerde Christus van alle tijdperken
The identified Christ of all ages
Topeka, KS AudioE-BookPrint
05-12-1964 Avond64-72
64-1205
Het geïdentificeerde Meesterwerk van God
The identified Masterpiece of God
Yuma, AZ E-BookPrint
13-08-1961 Ochtend61-57-a
61-0813
Geloof
Faith
Jeffersonville, IN E-BookPrint
12-04-1947 Avond47-00
47-0412
Geloof is de vaste grond
Faith is the substance
Oakland, CA E-BookPrint
11-06-1960 Avond60-43
60-0611E
Geloof is het zesde zintuig
Faith is the sixth sense
Chatauqua, OH E-BookPrint
04-10-1958 Avond58-60
58-1004
Geloof is onze overwinning
Faith is our victory
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
27-04-1961 Avond61-41
61-0427
Geloven alleen
Only believe
Chicago, IL E-BookPrint
23-06-195757-53
57-0623
Geloven vanuit het hart
Believe from the heart
Jeffersonville, IN E-BookPrint
18-05-1960 Avond60-33
60-0518
Gemanifesteerde zonen Gods
Manifested sons of God
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
19-05-1962 Avond62-31
62-0519
Gemeenschap
Fellowship
Green lake, WI E-BookPrint
03-04-1955 Ochtend55-28
55-0403M
Gemeenschap door verlossing
Fellowship by redemption
Jeffersonville, IN E-BookPrint
27-01-1962 Ochtend62-10
62-0127
De gemeenste man die ik ken
The meanest man I know
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
30-06-1962 Avond62-57
62-0630E
De gemeenste man in Santa Maria
The meanest man in Santa Maria
Santa Maria, CA E-BookPrint
05-12-1960 Avond60-75
60-1205
Het gemeente tijdperk van Efeze
The Ephesian church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
10-12-1960 Avond60-80
60-1210
Het gemeente tijdperk van Filadelfia
The Philadelphian church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
11-12-1960 Avond60-81
60-1211E
Het gemeente tijdperk van Laodicéa
The Laodicean church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
07-12-1960 Avond60-77
60-1207E
Het gemeente tijdperk van Pergamus
The Pergamean church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
09-12-1960 Avond60-79
60-1209
Het gemeente tijdperk van Sardis
The Sardisean church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
06-12-1960 Avond60-76
60-1206
Het gemeente tijdperk van Smyrna
The Smyrnaean church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
08-12-1960 Avond60-78
60-1208
Het gemeente tijdperk van Thyatire
The Thyatirean church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
26-12-1963 Avond63-90
63-1226
Gemeente-orde
Church order
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
07-10-1958 Ochtend58-55-c
58-1007
Gemeente-orde
Church order
Jeffersonville, IN E-BookPrint
18-03-1962 Ochtend62-19
62-0318
Het gesproken Woord is het oorspronkelijke Zaad, deel 1
The spoken Word is the original Seed, part 1
Jeffersonville, IN E-BookPrint
18-03-1962 Middag62-20
62-0318
Het gesproken Woord is het oorspronkelijke Zaad, deel 2
The spoken Word is the original Seed, part 2
Jeffersonville, IN E-BookPrint
14-10-1962 Ochtend62-85
62-1014M
De gestalte van een volmaakt mens
The stature of a perfect man
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
28-11-1963 Ochtend63-80
63-1128M
Getuigenis
Testimony
Shreveport, LA AudioE-BookPrint
20-07-1962 Avond62-71
62-0720
Een getuigenis op de zee
A testimony on the sea
Salem, OR E-BookPrint
07-03-1964 Avond64-22
64-0307
Een getuigenis op zee
A testimony on the sea
Dallas, TX AudioE-BookPrint
26-07-1962 Avond62-76
62-0726
Een getuigenis op zee
A testimony upon the sea
Port Alberni, BC Canada AudioE-BookPrint
05-11-1961 Ochtend61-63
61-1105
Getuigenis van een waar Getuige
The testimony of a true Witness
Jeffersonville, IN E-BookPrint
25-07-1965 Ochtend65-27
65-0725M
De gezalfden in de eindtijd
The anointed ones at the end time
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
14-10-1962 Avond62-86
62-1014E
Een Gids
A Guide
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
08-08-1961 Avond61-56
61-0808
Gij en uw huis
Thy house
Tifton, GA E-BookPrint
31-12-1961 Ochtend61-69
61-1231M
Gij moet wederom geboren worden
You must be born again
Jeffersonville, IN E-BookPrint
15-02-1961 Avond61-17
61-0215
Gij Zoon van David, ontferm U mijner
Thou son of David, have mercy on me
Long Beach, CA E-BookPrint
19-01-1965 Avond65-03
65-0119
God Die rijk is in genade
The God Who is rich in mercy
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
18-07-1965 Ochtend65-25
65-0718M
God een dienst bewijzen zonder dat het Zijn wil is
Trying to do God a service without being the will of God
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
24-02-1952 Ochtend52-03
52-0224
God geloven
Believing God
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
28-07-1962 Avond62-78
62-0728
God heeft een voorziene weg
God has a provided way
Victoria, BC Canada E-BookPrint
20-06-1964 Avond64-57
64-0620E
God heeft in een Lam voorzien
God has a provided Lamb
Topeka, KS AudioE-BookPrint
20-01-1957 Avond57-09
57-0120E
God houdt Zijn Woord
God keeps His Word
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
11-03-1964 Avond64-24
64-0311
God is geïdentificeerd door Zijn karakteristieken
God identified by His own characteristics
Beaumont, TX AudioE-BookPrint
05-02-1964 Avond64-08
64-0205
God is Zijn eigen Uitlegger
God is His Own Interpreter
Bakersfield, CA E-BookPrint
01-08-1965 Ochtend65-29
65-0801M
De God van deze boze eeuw
The God of this evil age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
12-04-1963 Avond63-31
63-0412E
God verbergt Zich in eenvoud
God hiding Himself in simplicity
Albuquerque, NM AudioE-BookPrint
17-03-1963 Ochtend63-20
63-0317M
God verborgen en geopenbaard in eenvoud
God hiding Himself in simplicity, then revealing Himself in the same
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
20-03-1964 Avond64-31
64-0320
God, Die Zich identificeert door Zijn karakteristieken
God identified by His characteristics
Denham Springs, LA AudioE-BookPrint
23-07-1961 Avond61-51
61-0723E
God, verkeerd begrepen
God being misunderstood
Jeffersonville, IN E-BookPrint
25-04-1961 Ochtend61-38
61-0425B
De Godheid verklaard
The Godhead explained
Chicago, IL E-BookPrint
20-02-1965 Avond65-12
65-0220
Gods enige verkozen plaats van aanbidding
God's chosen place of worship
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
28-11-1965 Ochtend65-43
65-1128M
Gods enige voorziene Plaats van aanbidding
God's only provided place of worship
Shreveport, LA AudioE-BookPrint
22-12-1963 Avond63-89
63-1222
Gods gaven vinden altijd hun plaats
God's gifts always find their places
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
07-12-1956 Avond56-47-k
56-1207
Gods geestelijke gaven (verkort)
God's spiritual gifts
Brooklyn, NY E-BookPrint
11-09-1965 Ochtend65-35
65-0911
Gods kracht om te veranderen
God's power to transform
Phoenix, AZ E-BookPrint
25-04-1965 Middag65-18
65-0425
Gods toebereide plaats van aanbidding
God's provided place of worship
Los Angeles, CA AudioE-BookPrint
19-07-1954 Ochtend54-16
54-0719M
Gods toebereide weg voor genezing
God's provided way of healing
Chicago, IL E-BookPrint
25-12-1960 Avond60-84
60-1225
Gods verpakte Gave
God's wrapped Gift
Jeffersonville, IN E-BookPrint
16-05-1961 Ochtend61-47
61-0516M
Gods voorziene weg
God's provided way
Grand Prairie, AB Canada E-BookPrint
06-02-1964 Avond64-10
64-0206E
Gods voorziene weg voor deze dag
God's provided way for this day
Bakersfield, CA AudioE-BookPrint
21-01-1964 Avond64-04
64-0121
Gods Woord vraagt om totale afscheiding van ongeloof
God's Word calls for total separation from unbelief
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
04-11-1962 Ochtend62-87
62-1104M
Godslasterlijke namen
Blasphemous names
Jeffersonville, IN E-BookPrint
11-03-1962 Ochtend62-17
62-0311
De grootste strijd ooit gestreden
The greatest battle ever fought
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
21-04-1957 Ochtend57-42
57-0421M
De grote en machtige Overwinnaar
The great and mighty conqueror
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
28-06-1962 Avond62-54
62-0628
Een Grotere dan Salomo is hier
A greater than Solomon is here
Santa Maria, CA E-BookPrint

H

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
19-12-1954 Avond54-37
54-1219E
Handelingen van de Heilige Geest
Acts of the Holy Spirit
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
24-01-1962 Avond62-09
62-0124
Heb Ik u niet gezonden?
Have not I sent you
Phoenix, AZ E-BookPrint
21-08-1957 Avond57-68
57-0821
Hebreeën, hoofdstuk 1
Hebrews, chapter one
Jeffersonville, IN E-BookPrint
25-08-1957 Ochtend57-69-a
57-0825M
Hebreeën, hoofdstuk 2, deel 1
Hebrews, chapter two, part 1
Jeffersonville, IN E-BookPrint
25-08-1957 Avond57-69-b
57-0825E
Hebreeën, hoofdstuk 2, deel 2
Hebrews, chapter two, part 2
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
28-08-1957 Avond57-69-c
57-0828
Hebreeën, hoofdstuk 2, deel 3
Hebrews, chapter two, part 3
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
01-09-1957 Ochtend57-70
57-0901M
Hebreeën, hoofdstuk 3
Hebrews, chapter three
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
01-09-1957 Avond57-71
57-0901E
Hebreeën, hoofdstuk 4
Hebrews, chapter four
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
08-09-1957 Ochtend57-72
57-0908M
Hebreeën, hoofdstuk 5 en 6, deel 1
Hebrews, chapter five and six, part 1
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
08-09-1957 Avond57-73
57-0908E
Hebreeën, hoofdstuk 6, deel 2
Hebrews, chapter six, part 2
Jeffersonville, IN E-BookPrint
15-09-1957 Ochtend57-74
57-0915M
Hebreeën, hoofdstuk 6, deel 3
Hebrews, chapter six, part 3
Jeffersonville, IN E-BookPrint
15-09-1957 Avond57-75
57-0915E
Hebreeën, hoofdstuk 7, deel 1
Hebrews, chapter seven, #1
Jeffersonville, IN E-BookPrint
22-09-1957 Avond57-76
57-0922E
Hebreeën, hoofdstuk 7, deel 2
Hebrews, chapter seven, #2
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
25-09-1957 Avond57-77
57-0925
Hebreeën, vragen en antwoorden, deel 1
Questions and answers on Hebrews #1
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
02-10-1957 Avond57-78
57-1002
Hebreeën, vragen en antwoorden, deel 2
Questions and answers on Hebrews #2
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
06-10-1957 Avond57-79
57-1006
Hebreeën, vragen en antwoorden, deel 3
Questions and answers on Hebrews #3
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
19-02-1965 Avond65-11
65-0219
Heden is deze Schrift vervuld
This day this Scripture is fulfilled
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
25-01-1965 Avond65-07
65-0125
Heden is dit Schriftwoord vervuld
This day this Scripture is fulfilled
Phoenix, AZ E-BookPrint
24-07-1962 Avond62-74
62-0724
Heer, wij wilden Jezus wel zien
Sir, we would see Jesus
Port Alberni, BC Canada E-BookPrint
01-07-1962 Middag62-58
62-0701
De hele wapenrusting van God aandoen
To take on the whole armor of God
Santa Maria, CA AudioE-BookPrint
01-10-1958 Avond58-56
58-1001E
Hem uit de geschiedenis opwekken
Lifting Him up out of history
Jeffersonville, IN E-BookPrint
22-01-1963 Avond63-14
63-0122
De Here gedenken
Remembering the Lord
Phoenix, AZ E-BookPrint
30-12-1962 Avond62-101
62-1230E
Heren, is dit de tijd?
Is this the sign of the end, sir?
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
19-05-1961 Avond61-48-b
61-0519
Heren, wij zouden Jezus willen zien
Sirs, we would see Jesus
Dawson Creek, BC Canada E-BookPrint
04-03-1964 Avond64-19
64-0304
Heren, wij zouden Jezus willen zien
Sirs, we would see Jesus
Dallas, TX E-BookPrint
09-04-1961 Avond61-33
61-0409
Heren, wij zouden Jezus willen zien
Sirs, we would see Jesus
Bloomington, IL E-BookPrint
26-07-1964 Ochtend64-63
64-0726M
Herken uw dag en zijn Boodschap
Recognizing your day and its Message
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
22-04-1962 Ochtend62-25
62-0422
Herstel van de Bruidboom
The restoration of the Bride tree
Jeffersonville, IN E-BookPrint
21-03-1964 Ochtend64-32
64-0321B
Hij moest langs deze weg gaan
He was to pass this way
Baton Rouge, LA E-BookPrint
21-07-1963 Ochtend63-50
63-0721
Hij zorgt. Zorgt u?
He cares. Do you care?
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
12-12-1954 Ochtend54-36
54-1212
Hij zwoer bij Zichzelf
He swore by Himself
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
10-11-1963 Avond63-69
63-1110E
Hij, Die in u is
He That is in you
Jeffersonville, IN E-BookPrint
25-08-1963 Ochtend63-62
63-0825M
Hoe kan ik overwinnen?
How can I overcome
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
21-11-1965 Ochtend65-38
65-1121
Hoedanig huis zult gij Mij bouwen?
What house will you build Me?
Tucson, AZ E-BookPrint
05-10-1958 Ochtend58-61
58-1005M
Hoor zijn stem
Hear His voice
Jeffersonville, IN E-BookPrint
11-07-1962 Avond62-64
62-0711
Hoort gij Hem!
Hear ye Him
Spokane, WA AudioE-BookPrint
21-02-1960 Ochtend60-05
60-0221
Horen, herkennen, en handelen op het Woord van God
Hearing, recognizing, acting on the Word of God
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
06-12-1965 Avond65-47
65-1206
Huidige gebeurtenissen verklaard door profetie
Modern events are made clear by prophecy
San Bernardino, CA E-BookPrint
08-09-1962 Avond62-80
62-0908
De huidige staat van mijn bediening
Present stage of my ministry
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
21-02-1965 Ochtend65-13
65-0221M
Huwelijk en echtscheiding
Marriage and divorce
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
16-01-1965 Avond65-01-x
65-0116X
Huwelijksplechtigheid
Wedding ceremony
Tucson, AZ E-BookPrint
20-02-1965 Middag65-12-x
65-0220X
Huwelijksplechtigheid
Wedding ceremony
Jeffersonville, IN E-BookPrint
01-12-1963 Ochtend63-85-x
63-1201X
Huwelijksplechtigheid
Wedding ceremony
Shreveport, LA AudioE-BookPrint

I

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
16-02-1964 Middag64-18
64-0216
Identificatie
Identification
Tulare, CA AudioE-BookPrint
23-01-1963 Avond63-15
63-0123
Identificatie
Identification
Phoenix, AZ E-BookPrint
09-04-1964 Avond64-40
64-0409
De identificatie van Christus in alle tijdperken
The identified Christ of all ages
Birmingham, AL E-BookPrint
18-11-1963 Middag63-76-a
63-1118
Ik ben de Opstanding en het Leven
I am the Resurrection and Life
Campbellsville, KY E-BookPrint
13-02-1961 Avond61-15-a
61-0213
Ik ben het, vreest niet
It is I, be not afraid
Long Beach, CA E-BookPrint
11-06-1962 Avond62-44
62-0611
Ik ben het, wees niet bevreesd
It is I, be not afraid
Columbia, SC E-BookPrint
27-11-1965 Avond65-42
65-1127E
Ik heb gehoord maar nu zie ik
I have heard but now I see
Shreveport, LA E-BookPrint
17-04-1960 Ochtend60-28
60-0417S
Ik weet... Paas-zonsopgang
I know
Jeffersonville, IN E-BookPrint
23-07-1961 Ochtend61-52
61-0723M
Het immer-tegenwoordige water uit de Rots
The ever-present water from the Rock
Jeffersonville, IN E-BookPrint
28-04-1961 Avond61-42
61-0428
In de geest raken
Getting in the Spirit
Chicago, IL E-BookPrint
09-09-1962 Avond62-82
62-0909E
In Zijn tegenwoordigheid
In His presence
Jeffersonville, IN E-BookPrint
05-07-1964 Ochtend64-59-x
64-0705x
Het interview met zuster Bruce
Private interview
Jeffersonville, IN E-BookPrint
09-05-195454-08
54-0509
De invasie van de Verenigde Staten
Invasion of the U.S.A.
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
16-11-1963 Ochtend63-74
63-1116B
Investeringen
Investments
New York, NY AudioE-BookPrint
24-11-1962 Ochtend62-93
62-1124B
Investeringen
Investments
Shreveport, LA E-BookPrint
14-03-1964 Avond64-27
64-0314
De investeringen
The investments
Beaumont, TX AudioE-BookPrint
03-08-1963 Ochtend63-57
63-0803B
Investeringen
Investments
Chicago, IL E-BookPrint
26-01-1963 Ochtend63-16
63-0126
Investeringen
Investments
Phoenix, AZ E-BookPrint
03-08-1963 Avond63-58
63-0803E
Invloed
Influence
Chicago, IL E-BookPrint
14-11-1963 Avond63-72
63-1114
Invloed
Influence
New York, NY AudioE-BookPrint
15-03-1964 Middag64-28
64-0315
Invloed
Influence
Beaumont, TX E-BookPrint
12-01-1963 Ochtend63-02
63-0112
Invloed
Influence
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
30-11-1963 Ochtend63-83
63-1130B
Invloed
Influence
Shreveport, LA AudioE-BookPrint
15-02-1964 Avond64-17
64-0215
Invloed
Influences
Tulare, CA AudioE-BookPrint
13-10-1962 Avond62-84
62-1013
De invloed van een ander
The influence of another
Jeffersonville, IN E-BookPrint
11-11-1962 Ochtend62-89
62-1111M
Inwijding
Dedication
Elizabethtown, KY E-BookPrint
04-11-1962 Avond62-88
62-1104E
Inwijding van een prediker
Ordination
Jeffersonville, IN E-BookPrint
30-06-1963 Avond63-46
63-0630E
Is uw leven het Evangelie waardig?
Is your life worthy of the Gospel
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
18-04-1965 Ochtend65-16
65-0418M
Het is zonsopgang
It is the rising of the sun
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
26-03-1953 Avond53-05
53-0326
Israël bij de Rode Zee, deel 1
Israel at the Red Sea, part 1
Jeffersonville, IN E-BookPrint
27-03-1953 Avond53-06
53-0327
Israël bij de Rode Zee, deel 2
Israel atThe Red Sea, part 2
Jeffersonville, IN E-BookPrint
25-03-1953 Avond53-04
53-0325
Israël in Egypte
Israel in Egypt
Jeffersonville, IN E-BookPrint
29-03-1953 Ochtend53-09
53-0329
Israël in haar thuisland
Israel in the homeland
Jeffersonville, IN E-BookPrint
28-03-1953 Avond53-07
53-0328
Israël voor de koperen slang
Israel before the brazen serpent
Jeffersonville, IN E-BookPrint
19-03-1961 Middag61-31
61-0319
Izebel-godsdienst
Jezebel religion
Middletown, OH E-BookPrint

J

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
12-03-1961 Middag61-25
61-0312
Jehova Jireh
Jehovah-Jireh
Richmond, VA E-BookPrint
12-02-1961 Ochtend61-15
61-0212M
Jehova Jireh
Jehovah-Jireh
Long Beach, CA E-BookPrint
02-04-1964 Avond64-36
64-0402
Jehova Jireh, deel 1
Jehovah Jireh, part 1
Louisville, MS AudioE-BookPrint
03-04-1964 Avond64-37
64-0403
Jehova Jireh, deel 2
Jehovah Jireh, part 2
Louisville, MS AudioE-BookPrint
04-04-1964 Avond64-38
64-0404
Jehova Jireh, deel 3
Jehovah Jireh, part 3
Louisville, MS AudioE-BookPrint
05-07-1962 Avond62-60
62-0705
Jehovah-Jireh, deel 1
Jehovah-Jireh, part 1
Grass Valley, CA AudioE-BookPrint
06-07-1962 Avond62-61
62-0706
Jehovah-Jireh, deel 2
Jehovah-Jireh, part 2
Grass Valley, CA AudioE-BookPrint
07-07-1962 Avond62-62
62-0707
Jehovah-Jireh, deel 3
Jehovah-Jireh, part 3
Grass Valley, CA AudioE-BookPrint
26-02-1961 Middag61-23
61-0226
Jehova-Jireh
Jehovah-Jireh
Visalia, CA E-BookPrint
26-01-1964 Middag64-07
64-0126
Jezus aan onze handen
What shall we do with this Jesus called Christ?
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
18-01-1961 Avond61-05
61-0118
Jezus Christus Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig
Jesus Christ the same yesterday, today, and forever
Beaumont, TX E-BookPrint
05-02-1961 Avond61-11
61-0205E
Jezus Christus Dezelfde, gisteren, vandaag en in eeuwigheid
Jesus same yesterday, today, and forever
Tucson, AZ E-BookPrint
04-06-1963 Avond63-34
63-0604
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in eeuwigheid
Jesus Christ the same yesterday, today, and forever
Tucson, AZ E-BookPrint
27-06-1963 Avond63-44
63-0627
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in eeuwigheid
Jesus Christ the same yesterday, today, and forever
Hot springs, AR E-BookPrint
16-05-1961 Middag61-46
61-0516A
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in eeuwigheid
Jesus Christ the same yesterday, today, and forever
Grand Prairie, AB Canada E-BookPrint
18-07-1962 Avond62-69
62-0718
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en in eeuwigheid
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever
Salem, OR E-BookPrint
18-04-1964 Avond64-48
64-0418E
Jezus houdt al Zijn afspraken
Jesus keeps all of His appointments
Tampa, FL E-BookPrint
19-03-1964 Avond64-30
64-0319
Jezus op het toneel roepen
Calling Jesus on the scene
Denham Springs, LA AudioE-BookPrint
30-11-1963 Avond63-84
63-1130E
Jezus op het toneel roepen
Go, awake Jesus
Shreveport, LA AudioE-BookPrint
04-08-1963 Avond63-60
63-0804E
Jezus op het toneel roepen
Calling Jesus on the scene
Chicago, IL E-BookPrint
17-01-1963 Avond63-08
63-0117
Jezus wakker maken
Awakening Jesus
Tempe, AZ AudioE-BookPrint
30-12-195656-50
56-1230
Jozef ontmoet zijn broers
Joseph, the dreamer
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint

K

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
16-03-1961 Avond61-28
61-0316
De kerk die de wet kiest boven genade
The church choosing law for grace
Middletown, OH E-BookPrint
29-04-1965 Avond65-22
65-0429E
Het kiezen van een bruid
The choosing of a bride
Los Angeles, CA AudioE-BookPrint
17-03-1963 Avond63-21
63-0317E
De kloof
The breach
Jeffersonville, IN E-BookPrint
01-06-1963 Avond63-33-e
63-0601
Kom, volg Mij
Come, follow Me
Tucson, AZ AudioE-BookPrint
19-01-1961 Avond61-07
61-0119E
De koningin van Scheba
Queen of Sheba
Beaumont, TX E-BookPrint
19-02-1961 Avond61-20-a
61-0219
De koningin van Scheba
The queen of Sheba
Long Beach, CA E-BookPrint
14-04-1957 Ochtend57-35
57-0414M
Korinthe, boek van correctie
Corinthians, book of correction
Jeffersonville, IN E-BookPrint
31-10-1965 Ochtend65-37
65-1031M
De Kracht der verandering
Power of transformation
Prescott, AZ AudioE-BookPrint
15-01-1956 Ochtend56-05
56-0115
Het kruispunt der tijd
Junction of time
Jeffersonville, IN E-BookPrint

L

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
03-09-1961 Avond61-58-b
61-0903
Laat uw licht schijnen
Let your light so shine before men
Jeffersonville, IN E-BookPrint
27-05-1965 Avond65-23
65-0711 (end)
Laatste bezoek aan Zuid Afrika
Last visit comments in South Africa
Johannesburg, Gauteng Zuid Afrika AudioE-BookPrint
05-08-1956 Ochtend56-32
56-0805
Het Lam en de Duif
The Lamb and the Dove
Jeffersonville, IN E-BookPrint
07-12-1965 Avond65-48
65-1207
Leiderschap
Leadership
Covina, CA E-BookPrint
19-07-1962 Ochtend62-69-a
62-0719B
Leven
Life
Salem, OR E-BookPrint
08-11-1953 Ochtend53-32
53-1108M
Levensgeschiedenis
William Branham's life story
Owensboro, KY AudioE-BookPrint
12-08-1959 Avond59-52
59-0812
Het lichaam des Heren onderscheidend
Discerning the Lord's body
Chatauqua, OH E-BookPrint
25-01-1964 Ochtend64-06
64-0125
Het licht aandoen
Turn on the light
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint

M

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
11-04-1961 Avond61-33-b
61-0411
Maar het was niet zo van den beginne
But it wasn't so from the beginning
Bloomington, IL E-BookPrint
29-06-1964 Avond64-59
64-0629
De machtige God ontsluierd voor ons
The mighty God unveiled before us
Philadelphia, PA AudioE-BookPrint
17-02-1965 Avond65-09
65-0217
Een man die wegloopt uit de tegenwoordigheid des Heren
A man running from the presence of the Lord
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
21-01-1961 Avond61-07-b
61-0121
Maria's geloof
Mary's belief
Beaumont, TX E-BookPrint
12-04-1961 Avond61-33-c
61-0412
Meer dan Salomo is hier
A greater than Solomon is here
Bloomington, IL E-BookPrint
05-06-1963 Avond63-35
63-0605
Meer dan Salomo is hier
Greater than Solomon is here
Tucson, AZ AudioE-BookPrint
25-07-1962 Avond62-75
62-0725
Meer dan Salomo is hier
A greater than Solomon is here
Port Alberni, BC Canada E-BookPrint
28-06-1963 Avond63-42
63-0628E
Meer dan Salomo is hier
A greater than Solomon is here
Hot Springs, AR E-BookPrint
05-07-1964 Ochtend64-60
64-0705
Het Meesterwerk
The Masterpiece
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
12-11-1963 Avond63-70
63-1112
Meneer, we zouden Jezus willen zien
Sir, we would see Jesus
New York, NY AudioE-BookPrint
13-05-195454-10
54-0513
Het merkteken van het beest
The mark of the beast
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
17-02-1961 Avond61-19
61-0217
Merkteken van het beest
The mark of the beast and the seal of God #2
Long Beach, CA E-BookPrint
16-02-1961 Avond61-18
61-0216
Het merkteken van het beest en het zegel van God #1
The mark of the beast and the seal of God #1
Long Beach, CA E-BookPrint
17-01-1961 Avond61-04
61-0117
De Messias
The Messiah
Shreveport, LA E-BookPrint
26-04-1961 Avond61-40
61-0426
Micha de profeet
Micaiah the prophet
Chicago, IL E-BookPrint
10-04-1955 Ochtend55-29-a
55-0410s
Mijn Verlosser leeft
My Redeemer liveth
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
10-05-1959 Ochtend59-35
59-0510M
Moederdag
Mother's day
Jeffersonville, IN E-BookPrint

N

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
28-09-1958 Ochtend58-54
58-0928M
De Naam van Jezus
The name of Jesus
Jeffersonville, IN E-BookPrint
20-01-1957 Ochtend57-08
57-0120M
De nabootsing van Christendom
Impersonation of Christianity
Jeffersonville, IN E-BookPrint
29-02-1960 Avond60-08
60-0229
De naderende storm
The oncoming storm
Phoenix, AZ E-BookPrint
18-06-1964 Avond64-54
64-0618
De niet herkende Tegenwoordigheid van God
The presence of God unrecognized
Topeka, KS AudioE-BookPrint
11-09-1955 Ochtend55-48
55-0911M
De niet verwelkomde Christus
Unwelcomed Christ
Jeffersonville, IN E-BookPrint
04-08-1963 Middag63-59
63-0804A
Nog eenmaal
Once more
Chicago, IL E-BookPrint
17-11-1963 Avond63-76
63-1117
Nog eenmaal
Once more
New York, NY AudioE-BookPrint
01-12-1963 Avond63-86
63-1201E
Nog eenmaal meer, Heer
Just once more, Lord
Shreveport, LA E-BookPrint
20-01-1963 Avond63-12
63-0120E
Nog eenmaal, Here
Just one more time, Lord
Phoenix, AZ E-BookPrint

O

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
28-06-1963 Ochtend63-43
63-0628M
O Here, nog eenmaal
O Lord, just once more
Hot Springs, AR E-BookPrint
08-03-1960 Ochtend60-14
60-0308
Onderscheiding van de Geest
Discernment of Spirit
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
26-06-1960 Ochtend60-44-h
60-0626
De onfeilbare werkelijkheid van de levende God
The unfailing realities of the living God
Jeffersonville, IN E-BookPrint
28-01-1962 Ochtend62-12
62-0128M
Ongeloof hindert God niet
Unbelief does not hinder God
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
14-06-1964 Ochtend64-52
64-0614M
De ontsluiering van God
The unveiling of God
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
20-01-1962 Avond62-04
62-0120
De onveranderlijke God Die op een onverwachte manier werkt
The unchangeable God working in an unexpectable way
Phoenix, AZ E-BookPrint
15-03-1961 Avond61-27
61-0315
Een onzeker geluid
An uncertain sound
Middletown, OH E-BookPrint
29-04-1961 Avond61-43-a
61-0429E
Het onzekere geluid
The uncertain sound
Chicago, IL E-BookPrint
15-04-1961 Avond61-34
61-0415E
Het onzekere geluid
The uncertain sound
Bloomington, IL E-BookPrint
14-07-1962 Avond62-67
62-0714
Het onzekere geluid
The uncertain sound
Spokane, WA E-BookPrint
18-12-1960 Ochtend60-83
60-1218
Het onzekere geluid
The uncertain sound
Jeffersonville, IN E-BookPrint
25-11-1965 Avond65-39
65-1125
De onzichtbare eenheid van de bruid van Christus
The invisible union of the bride of Christ
Shreveport, LA E-BookPrint
12-12-1964 Ochtend64-73
64-1212
De oogsttijd
The harvest time
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
23-06-1963 Ochtend63-39
63-0623M
Op de bres staan
Standing in the gap
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
28-11-1965 Avond65-44
65-1128E
Op de vleugels van een sneeuwwitte Duif
On the wings of a snow-white Dove
Shreveport, LA AudioE-BookPrint
31-12-1960 Avond60-85
60-1231
Openbaring 4
Revelation, chapter four #1
Jeffersonville, IN E-BookPrint
08-01-1961 Ochtend61-02
61-0108
Openbaring 4, "De Troon"
Revelation, chapter four #3
Jeffersonville, IN E-BookPrint
01-01-1961 Ochtend61-01
61-0101
Openbaring 4, "De vierentwintig oudsten"
Revelation, chapter four #2
Jeffersonville, IN E-BookPrint
18-06-1961 Ochtend61-50
61-0618
Openbaring 5
Revelation, chapter five #2
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
11-06-1961 Ochtend61-49
61-0611
Openbaring 5, "De geslagen slang"
Revelation, chapter five #1
Jeffersonville, IN E-BookPrint
04-12-1960 Ochtend60-73
60-1204M
De openbaring van Jezus Christus
The revelation of Jesus Christ
Jeffersonville, IN E-BookPrint
17-06-195656-28
56-0617
Openbaring, boek der symbolen
Revelation, book of symbols
Jeffersonville, IN E-BookPrint
04-12-1965 Avond65-45
65-1204
De opname
The rapture
Yuma, AZ AudioE-BookPrint
21-05-1962 Avond62-33
62-0521
Overtuigd en dan bezorgd
Convinced and then concerned
Chicago, IL E-BookPrint
25-11-1962 Ochtend62-95
62-1125M
Overtuigd en dan bezorgd
Convinced and then concerned
Shreveport, LA E-BookPrint
10-06-1962 Avond62-43
62-0610E
Overtuigd, dan bezorgd
Convinced, then concerned
Aberdeen, NC E-BookPrint
18-01-1962 Avond62-02
62-0118
Overtuigd, dan bezorgd
Convinced then concerned
Tempe, AZ E-BookPrint
21-04-1963 Ochtend63-32
63-0421
Overwinningsdag
Victory day
Sierra Vista, AZ E-BookPrint

P

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
10-04-1965 Ochtend65-15
65-0410
Het Paaszegel
Easter Seal
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
21-06-1962 Ochtend62-47
62-0621B
Het pad des levens
The path of life
South Gate, CA E-BookPrint
10-12-1961 Ochtend61-65-a
61-1210
Een paradox
Paradox
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
28-01-1962 Middag62-11
62-0128A
Een paradox
A paradox
Phoenix, AZ E-BookPrint
18-04-1964 Ochtend64-47
64-0418B
Een paradox
A paradox
Tampa, FL AudioE-BookPrint
01-08-1963 Avond63-55
63-0801
Een paradox
A paradox
Chicago, IL E-BookPrint
06-02-1964 Ochtend64-09
64-0206B
Een paradox
Paradox
Bakersfield, CA E-BookPrint
17-01-1965 Middag65-01
65-0117
Een paradox
Paradox
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
15-05-1960 Avond60-32
60-0515E
De parallel tussen Efeze en Jozua
Ephesians parallels Joshua
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
07-02-1964 Avond64-11
64-0207
De patriarch Abraham
The patriarch Abraham
Bakersfield, CA AudioE-BookPrint
17-07-1963 Avond63-49
63-0717
Paulus, een gevangene van Christus
A prisoner
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
01-08-195656-30-f
56-0801
De pijl van Gods bevrijding
The arrow of God's deliverance shot from a bow
Shreveport, LA E-BookPrint
20-09-1959 Ochtend59-57
59-0920
Het planten van de wijnstok
Planting the vine and where to plant it
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
12-10-1958 Ochtend58-57
58-1012
Het plotselinge geheime weggaan
The sudden, secret going away of the church
Jeffersonville, IN E-BookPrint
22-03-1964 Middag64-34
64-0322
De poort van de vijand in bezit nemen na de test
Possessing the gate of the enemy after trial
Denham Springs, LA AudioE-BookPrint
27-11-1965 Ochtend65-41
65-1127B
Proberen God een dienst te bewijzen
Trying to do God a service without it being God's will
Shreveport, LA AudioE-BookPrint
19-04-1964 Middag64-49
64-0419
Het proces
The trial
Tampa, FL AudioE-BookPrint
27-04-1964 Avond64-50
64-0427
Een proces
A trial
Tucson, AZ E-BookPrint
21-06-1964 Middag64-58
64-0621
Het proces
The trial
Topeka, KS AudioE-BookPrint
05-04-1964 Middag64-39
64-0405
Het proces
A trial
Louisville, MS AudioE-BookPrint

R

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
12-04-1964 Middag64-43
64-0412
Een rechtszitting
A court trial
Birmingham, AL E-BookPrint
15-10-1961 Avond61-62
61-1015E
Respect
Respects
Jeffersonville, IN E-BookPrint
23-08-1959 Ochtend59-56
59-0823
Rups, sprinkhaan, kever, kruidworm
Palmerworm, locust, cankerworm, caterpillar
Jeffersonville, IN E-BookPrint

S

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
29-08-1965 Avond65-34
65-0829
Satans Eden
Satan's Eden
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
10-04-1964 Avond64-41
64-0410
Schriftuurlijke tekenen van de tijd
Scriptural signs of the time
Birmingham, AL AudioE-BookPrint
19-01-1964 Middag64-02
64-0119
Shalom
Shalom
Phoenix, AZ E-BookPrint
12-01-1964 Ochtend64-01
64-0112
Shalom
Shalom
Sierra Vista, AZ AudioE-BookPrint
28-09-1958 Avond58-55
58-0928E
Het slangenzaad
Serpent's seed
Jeffersonville, IN E-BookPrint
07-10-1962 Avond62-83
62-1007
De sleutel tot de deur
The key to the door
Jeffersonville, IN E-BookPrint
23-12-1962 Ochtend62-99
62-1223
Smaad omwille van het Woord
The reproach for the cause of the Word
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
20-01-1963 Ochtend63-11
63-0120M
De stem van God in deze laatste dagen
The voice of God in this last days
Phoenix, AZ E-BookPrint
13-03-1964 Avond64-26
64-0313
De stem van het teken
The voice of the sign
Beaumont, TX E-BookPrint
21-03-1964 Avond64-33
64-0321E
De stem van het teken
Voice of the sign
Denham Springs, LA E-BookPrint
14-02-1964 Avond64-16
64-0214
De stem van het teken
The voice of the sign
Tulare, CA AudioE-BookPrint
20-01-1965 Avond65-04
65-0120
Steun niet op uw eigen inzicht
Lean not unto thy own understanding
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
13-05-1962 Avond62-29
62-0513E
Stoom afblazen
Letting off the pressure
Jeffersonville, IN E-BookPrint
13-01-1963 Ochtend63-03
63-0113M
Stoom afblazen
Letting off pressure
Phoenix, AZ E-BookPrint
09-06-1962 Avond62-40
62-0609E
Stoom afblazen
Letting off the pressure
Aberdeen, NC E-BookPrint
22-06-1962 Ochtend62-49
62-0622B
Stoom afblazen
Letting off the pressure
South Gate, CA E-BookPrint
18-05-1962 Avond62-30
62-0518
Stoom afblazen
Letting off the pressure
Green lake, WI E-BookPrint
31-12-1962 Avond62-102
62-1231
De strijd
The contest
Jeffersonville, IN E-BookPrint
27-12-1959 Avond59-85
59-1227E
Een super zintuig
Faith is the sixth sense
Jeffersonville, IN E-BookPrint
30-04-1961 Middag61-44
61-0430
Superteken
The super sign
Chicago, IL E-BookPrint
08-07-1962 Middag62-63
62-0708
Een superteken
A super Sign
Grass Valley, CA E-BookPrint
24-06-1962 Middag62-52
62-0624
Superteken
Super Sign
South Gate, CA E-BookPrint
27-12-1959 Ochtend59-84
59-1227M
Een superteken
A super sign
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
29-11-1963 Avond63-82
63-1129
Het Superteken
Super Sign
Shreveport, LA AudioE-BookPrint

T

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
08-03-1964 Middag64-23
64-0308
Het teken
The token
Dallas, TX AudioE-BookPrint
28-11-1963 Avond63-81
63-1128E
Het teken
The token
Shreveport, LA E-BookPrint
08-02-1964 Avond64-12
64-0208
Het teken
The token
Bakersfield, CA AudioE-BookPrint
01-09-1963 Ochtend63-64
63-0901M
Het Teken
Token
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
13-11-1963 Avond63-71
63-1113
Het teken van deze tijd
The sign of this time
New York, NY AudioE-BookPrint
07-04-1962 Avond62-23
62-0407
De tekenen van Zijn komst
The signs of His coming
Cleveland, TN AudioE-BookPrint
22-11-1962 Avond62-91
62-1122
Terugkeer en jubeljaar
Return and jubilee
Shreveport, LA E-BookPrint
11-12-1960 Ochtend60-82
60-1211M
De tien maagden en de honderdvierenveertig duizend Joden
The ten virgins and the hundred and forty-four thousand jews
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
18-08-1963 Avond63-61
63-0818
Tijd en teken van verenigen
The uniting time and sign
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
23-01-1955 Ochtend55-13
55-0123M
De toegang tot God
The divine approach
Chicago, IL E-BookPrint
02-08-1964 Ochtend64-65_66
64-0802
Het toekomstige thuis van de hemelse Bruidegom en de aardse bruid
The future home of the heavenly Bridegroom and the earthly bride
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
12-02-1964 Avond64-14
64-0212
Toen hun ogen werden geopend kenden zij Hem
When their eyes were opened, they knew Him
Tulare, CA AudioE-BookPrint
12-03-1964 Avond64-25
64-0312
Toen hun ogen werden geopend, kenden zij Hem
When their eyes were opened, they knew Him
Beaumont, TX AudioE-BookPrint
07-04-1957 Avond57-32
57-0407E
Toen kwam Jezus
Then Jesus came
Jeffersonville, IN E-BookPrint
17-04-1964 Avond64-46
64-0417
Toen kwam Jezus en riep
Then Jesus came and called
Tampa, FL AudioE-BookPrint
13-02-1964 Avond64-15
64-0213
Toen kwam Jezus en riep
Then Jesus came and called
Tulare, CA AudioE-BookPrint
06-06-1963 Avond63-36
63-0606
Toon ons de Vader
Show us the Father
Tucson, AZ E-BookPrint
21-05-1961 Middag61-48-d
61-0521
Toon ons de Vader
Show us the Father
Dawson Creek, BC Canada E-BookPrint
09-06-1962 Ochtend62-41
62-0609B
Toon ons de Vader en het is ons genoeg
Show us the Father and it will sufficeth us
Southern Pines, NC E-BookPrint
22-07-1962 Middag62-73
62-0722
Toon ons de Vader en het is ons genoeg
Show us the Father and it will suffice us
Salem, OR E-BookPrint
28-01-1958 Avond58-19
58-0128
De toren van Babel
The tower of Babel
Waterloo, IA AudioE-BookPrint
04-06-1960 Avond60-35-b
60-0604
Tot Wie zullen wij gaan?
To Whom shall we go?
Jeffersonville, IN E-BookPrint
12-07-195959-47
59-0711
Totale bevrijding
A total deliverance
Jeffersonville, IN E-BookPrint
01-10-1961 Avond61-59
61-1001E
De Trooster
The Comforter
Jeffersonville, IN E-BookPrint
07-08-1955 Ochtend55-46
55-0807M
Trots
Pride
Campbellsville, KY AudioE-BookPrint
17-04-1957 Avond57-36
57-0417E
De tweede komst van de Here
Second coming of Christ
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
19-03-1963 Avond63-23
63-0319
Het tweede Zegel
The second Seal
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
25-11-1956 Ochtend56-44
56-1125M
Een tweedehands mantel
Second handed robe
Jeffersonville, IN E-BookPrint

U

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
16-12-1962 Ochtend62-98
62-1216
Het uit elkaar vallen van de wereld
The falling apart of the world
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
13-03-1962 Middag62-18
62-0313
Uitdrukkingen
Expressions
Jeffersonville, IN E-BookPrint
15-08-1950 Avond50-13
50-0815
Uw houding en Wie is God?
Attitude and Who is God
Cleveland, OH AudioE-BookPrint

V

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
29-04-1961 Ochtend61-43
61-0429B
Een van de gemeenste mannen in de stad
One of the meanest man in town
Chicago, IL E-BookPrint
27-11-1960 Ochtend60-71
60-1127M
Van den beginne was het niet zo
It wasn't so from the beginning
Shreveport, LA E-BookPrint
13-07-1962 Avond62-66
62-0713
Vanaf die tijd
From that time
Spokane, WA E-BookPrint
15-04-1961 Ochtend61-34-a
61-0415B
Vanaf die tijd
From that time
Bloomington, IL E-BookPrint
20-05-1961 Avond61-48-c
61-0520
Vanaf die tijd
From that time
Dawson Creek, BC Canada E-BookPrint
18-04-1965 Avond65-17
65-0418E
Verandert God ooit Zijn gedachten over Zijn Woord?
Does God ever change His mind about His Word
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
27-04-1965 Avond65-20
65-0427
Verandert God Zijn gedachten?
Does God change His mind?
Los Angeles, CA AudioE-BookPrint
25-04-1961 Avond61-39
61-0425E
De vergeten zaligspreking
The forgotten beatitude
Chicago, IL AudioE-BookPrint
28-10-1963 Avond63-66
63-1028
Vergeving krijgen
Pardoned
Tucson, AZ E-BookPrint
24-07-1955 Ochtend55-41
55-0724M
Verleidende geesten
Enticing spirits
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
14-07-1963 Avond63-48-a
63-0714E
Verneder u
Humble thyself
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
08-04-1962 Ochtend62-24
62-0408
Veronderstellen
Presuming
Cleveland, TN E-BookPrint
10-06-1962 Ochtend62-42
62-0610M
Veronderstellen
Presuming
Aberdeen, NC AudioE-BookPrint
17-01-1962 Avond62-01
62-0117
Veronderstellen
Presuming
Tempe, AZ E-BookPrint
01-04-1962 Ochtend62-22
62-0401
Verstand contra geloof
Wisdom versus faith
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
05-02-1961 Ochtend61-12
61-0205M
Verwachting
Expectation
Tucson, AZ E-BookPrint
05-04-1950 Avond50-06
50-0405E
Verwachting
Expectations
New York, NY AudioE-BookPrint
08-03-1961 Avond61-24
61-0308
Verwachtingen
Expectations
Richmond, VA E-BookPrint
15-05-1960 Ochtend60-31
60-0515M
De verworpen Koning
Rejected King
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
21-03-1963 Avond63-25
63-0321
Het vierde Zegel
The fourth Seal
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
11-09-1960 Avond60-63
60-0911E
Vijf vaststaande kenmerken van de ware gemeente van de levende God
Five definite identifications of the true church of the living God
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
22-03-1963 Avond63-26
63-0322
Het vijfde Zegel
The fifth Seal
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
04-12-1960 Avond60-74
60-1204E
Het visioen op Patmos
The Patmos vision
Jeffersonville, IN E-BookPrint
30-09-196060-65
60-0930
Visioenen van William Branham
Visions of William Branham
Jeffersonville, IN E-BookPrint
31-10-1965 Middag65-37-a
65-1031A
Volg Mij
Leadership
Prescott, AZ AudioE-BookPrint
05-03-1964 Avond64-20
64-0305
Volhardend
Perseverant
Dallas, TX AudioE-BookPrint
02-08-1963 Avond63-56
63-0802
Volhardend
Perseverant
Chicago, IL E-BookPrint
23-06-1962 Avond62-51
62-0623
Volhardend
Perseverant
South Gate, CA AudioE-BookPrint
19-07-1962 Avond62-70
62-0719E
Volhardend
Perseverant
Salem, OR E-BookPrint
19-06-1964 Avond64-55
64-0619
Volhardend
Perseverant
Topeka, KS E-BookPrint
29-07-1962 Middag62-79
62-0729
Volhardend
Perseverant
Victoria, BC Canada E-BookPrint
16-11-1963 Avond63-75
63-1116E
Volharding
Perseverance
New York, NY AudioE-BookPrint
08-06-1962 Avond62-39
62-0608
Volharding
Perseverance
Aberdeen, NC E-BookPrint
18-02-1962 Ochtend62-16
62-0218
Volharding
Perseverance
Jeffersonville, IN E-BookPrint
13-01-1963 Avond63-04
63-0113E
Volharding
Perseverance
Phoenix, AZ E-BookPrint
20-05-1962 Middag62-32
62-0520
Volharding
Perseverance
Chicago, IL E-BookPrint
25-08-1963 Avond63-63
63-0825E
Volmaakt geloof
Perfect faith
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
19-11-1961 Ochtend61-65
61-1119
Volmaakte kracht in volmaakte zwakheid
Perfect strength by perfect weakness
Jeffersonville, IN E-BookPrint
19-04-1957 Avond57-39
57-0419E
De volmaaktheid
Be ye therefore perfect
Jeffersonville, IN E-BookPrint
22-05-1960 Avond60-35
60-0522E
Het voorbestemde geheimenis van Zijn wil
Predestinated mystery of His will
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
15-05-195454-13
54-0515
Vragen en antwoorden
Questions and answers
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
15-10-1961 Ochtend61-61
61-1015M
Vragen en antwoorden
Questions and answers
Jeffersonville, IN E-BookPrint
03-01-1954 Ochtend54-01-a
54-0103M
Vragen en Antwoorden
Questions and answers #1
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
23-12-1959 Avond59-83
59-1223
Vragen en antwoorden
Questions and answers
Jeffersonville, IN E-BookPrint
12-01-1961 Avond61-03
61-0112
Vragen en antwoorden
Questions and answers
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
03-01-1954 Avond54-01-b
54-0103E
Vragen en Antwoorden
Questions and answers #2
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
27-05-1962 Avond62-34
62-0527
Vragen en antwoorden
Questions and answers
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
24-03-1963 Ochtend63-28
63-0324M
Vragen en antwoorden over de Zegels
Questions & answers on the Seals
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
29-07-195353-27
53-0729
Vragen en antwoorden over Genesis
Questions and answers
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
23-08-1964 Ochtend64-68
64-0823M
Vragen en antwoorden, deel 1
Questions and answers #1
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
23-08-1964 Avond64-69
64-0823E
Vragen en antwoorden, deel 2
Questions and answers #2
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
30-08-1964 Ochtend64-70
64-0830M
Vragen en antwoorden, deel 3
Questions and answers #3
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
30-08-1964 Avond64-71
64-0830E
Vragen en antwoorden, deel 4
Questions and answers #4
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
28-06-1959 Avond59-46
59-0628E
Vragen en antwoorden, deel 7
Questions and answers
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
24-02-1961 Avond61-21
61-0224
Vrees niet
Be not afraid
Tulare, CA E-BookPrint
03-03-1960 Avond60-10
60-0303
Vroege en spade regen
Former and latter rain
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint

W

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
21-12-1958 Ochtend58-64
58-1221M
Waar is Hij, de Koning der Joden?
Where is He, King of the Jews?
Jeffersonville, IN E-BookPrint
12-11-1961 Ochtend61-64
61-1112
Een waar teken dat over het hoofd wordt gezien
A true sign that is overlooked
Jeffersonville, IN Drukwerk
Audio
MP3M4b
02-04-1961 Ochtend61-32
61-0402
Het waare Paaszegel
The true easter Seal
Jeffersonville, IN E-BookPrint
14-12-1963 Ochtend63-87
63-1214
Waarom het kleine Bethlehem
Why little Bethlehem
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
11-11-1962 Avond62-90
62-1111E
Waarom ik tegen georganiseerde godsdienst ben
Why I am against organised religion
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
28-12-1958 Ochtend58-65-a
58-1228
Waarom klein Bethlehem?
Why little Bethleham?
Jeffersonville, IN E-BookPrint
21-12-1964 Avond64-74
64-1221
Waarom moesten het herders zijn?
Why was it shepherds?
Tucson, AZ AudioE-BookPrint
14-07-1963 Ochtend63-48
63-0714M
Waarom schreeuwen? Spreek!
Why cry? Speak!
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
27-09-195858-53
58-0927
Waarom zijn wij geen denominatie?
Why are we not a denomination?
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
22-06-1962 Avond62-50
62-0622E
Waarom?
Why?
South Gate, CA AudioE-BookPrint
28-01-1961 Avond61-10-b
61-0128
Waarom?
Why?
Phoenix, AZ E-BookPrint
13-04-1961 Avond61-33-d
61-0413
Waarom?
Why?
Bloomington, IL E-BookPrint
26-06-1963 Avond63-41
63-0626
Waarom?
Why?
Hot Springs, AR AudioE-BookPrint
25-01-1961 Avond61-10-a
61-0125
Waarom?
Why?
Beaumont, TX E-BookPrint
26-11-1960 Avond60-70
60-1126
Waarom? Balsem in Gilead
Why?
Shreveport, LA E-BookPrint
24-07-1963 Avond63-51
63-0724
Waarschuwing, dan oordeel
God doesn't call man to judgment without first warning him
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
17-12-1959 Avond59-77
59-1217
Waarvoor werd de Heilige Geest gegeven?
What the Holy Ghost was given for
Jeffersonville, IN E-BookPrint
30-11-1958 Ochtend58-63
58-1130
Wachter! Wat is er van de nacht?
Watchman, what of the night?
Jeffersonville, IN E-BookPrint
01-09-1963 Avond63-65
63-0901E
Wanhoop
Desperations
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
30-06-1962 Ochtend62-56
62-0630B
Het was niet zo van den beginne
It wasn't so from the beginning
Santa Maria, CA AudioE-BookPrint
01-03-1959 Avond59-08
59-0301E
Wat doet gij hier?
What doest thou here?
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
25-07-1965 Avond65-28
65-0725E
Wat is de aantrekkingskracht op de berg?
What is the attraction on the mountain?
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
16-12-1959 Avond59-76
59-1216
Wat is de Heilige Geest?
What is the Holy Ghost?
Jeffersonville, IN E-BookPrint
13-01-195757-06
57-0113
Wat is er voor nodig om een Christen-leven te leiden?
What does it take to make a Christian life
Chicago, IL AudioE-BookPrint
24-11-1963 Ochtend63-77
63-1124M
Wat zal ik doen met Jezus de Christus genaamd?
What shall I do with Jesus called Christ
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
19-01-1961 Middag61-06
61-0119A
De waterdoop
The water baptism
Beaumont, TX E-BookPrint
20-06-1962 Avond62-46
62-0620
Wees niet bevreesd
Be not afraid
South Gate, CA E-BookPrint
07-06-1963 Avond63-37
63-0607
Wees niet bevreesd
Be not afraid
Tucson, AZ E-BookPrint
11-03-1961 Avond61-24-a
61-0311
Wees niet bevreesd
Be not afraid
Richmond, VA E-BookPrint
14-04-1961 Avond61-33-e
61-0414
Wees niet bevreesd, Ik ben het
Be not afraid, it is I
Bloomington, IL E-BookPrint
29-06-1962 Avond62-55
62-0629
Wees niet bevreesd, Ik ben het
Be not afraid, it is I
Santa Maria, CA E-BookPrint
25-01-195959-04
59-0125
Wees zeker van God
Be certain of God
Jeffersonville, IN E-BookPrint
23-01-1961 Avond61-09
61-0123
Weest niet bevreesd, Ik ben het
Be not afraid, it is I
Beaumont, TX E-BookPrint
23-11-1962 Avond62-92
62-1123
De weg terug
The way back
Shreveport, LA E-BookPrint
19-01-1963 Avond63-10
63-0119
De weg van een ware profeet
The way of a true prophet
Phoenix, AZ E-BookPrint
13-05-1962 Ochtend62-28
62-0513M
De weg van een ware profeet
The way of a true prophet of God
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
29-12-1963 Avond63-92
63-1229E
Wend u om naar Jezus
Look away to Jesus
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
29-01-1961 Middag61-10-c
61-0129
Wendt u naar het noorden
Turning northward
Phoenix, AZ E-BookPrint
27-11-1963 Avond63-79
63-1127
De wereld valt opnieuw uiteen
The world is again falling apart
Shreveport, LA E-BookPrint
15-11-1963 Avond63-73
63-1115
De wereld valt uiteen
The world is falling apart
New York, NY AudioE-BookPrint
12-04-1963 Ochtend63-30
63-0412M
De wereld valt uiteen
The world is falling apart
Albuquerque, NM E-BookPrint
26-11-1965 Avond65-40
65-1126
Werken is geloof dat tot uiting komt
Works is faith expressed
Shreveport, LA AudioE-BookPrint
21-02-1965 Avond65-14
65-0221E
Wie is deze Melchizedek?
Who is this Melchisedec
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
22-11-1959 Middag59-74
59-1122
Wie is dit?
Who is this?
San Jose, CA E-BookPrint
20-06-1964 Ochtend64-56
64-0620B
Wie is Jezus?
Who is Jesus?
Topeka, KS AudioE-BookPrint
27-12-1964 Ochtend64-75
64-1227
Wie zegt u dat Dit is?
Who do you say This is
Phoenix, AZ E-BookPrint
16-12-1963 Avond63-88
63-1216
Wij hebben Zijn ster gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden
We have seen His star and have come to worship Him
Tucson, AZ AudioE-BookPrint
24-12-1961 Avond61-68
61-1224
Wij zouden Jezus willen zien
Sirs, we would see Jesus
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
18-03-1964 Avond64-29
64-0318
Wij zouden Jezus willen zien
Sir, we would see Jesus
Denham Springs, LA AudioE-BookPrint
27-06-1962 Avond62-53
62-0627
Wij zouden Jezus willen zien
We would see Jesus
Santa Maria, CA AudioE-BookPrint
12-07-1962 Avond62-65
62-0712
Wij zouden Jezus willen zien
We would see Jesus
Spokane, WA E-BookPrint
04-07-1962 Avond62-59
62-0704
Wij zouden Jezus willen zien
We would see Jesus
Grass valley, CA E-BookPrint
27-07-1962 Avond62-77
62-0727
Wij zouden Jezus willen zien
We would see Jesus
Victoria, BC Canada E-BookPrint

Z

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
18-01-1965 Avond65-02
65-0118
Het zaad der tweedracht
The seed of discrepancy
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
18-02-1965 Avond65-10
65-0218
Het zaad is geen erfgenaam met het kaf
Seed is not heir with the shuck
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
29-04-1965 Ochtend65-21
65-0429B
Het zaad zal geen erfgenaam zijn met het kaf
The seed shall not be heir with the shuck
Los Angeles, CA AudioE-BookPrint
21-01-1963 Avond63-13
63-0121
Zacheüs, de zakenman
Zacchaeus, the businessman
Tucson, AZ E-BookPrint
14-05-195454-11
54-0514
Het zegel van God
The seal of God
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
23-03-1963 Avond63-27
63-0323
Het zesde Zegel
The sixth Seal
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
30-07-1961 Avond61-54
61-0730E
Het zesvoudige doel van Gabriëls bezoek aan Daniël
The sixfold purpose of Gabriel's visit to Daniel
Jeffersonville, IN E-BookPrint
12-05-195454-09
54-0512
De zeven gemeentetijdperken
The seven church ages
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
24-03-1963 Avond63-29
63-0324E
Het zevende Zegel
The seventh Seal
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
06-08-1961 Ochtend61-55
61-0806
De zeventig weken van Daniël
The seventieth week of Daniel
Jeffersonville, IN E-BookPrint
25-11-1956 Avond56-45
56-1125E
Een zich beschaamd voelende profeet
The blushing prophet
Jeffersonville, IN E-BookPrint
11-07-1965 Ochtend65-24
65-0711
Zich schamen voor Hem
Ashamed
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
22-01-1964 Avond64-05
64-0122
Zie naar Jezus
Looking unto Jesus
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
15-07-1962 Middag62-68
62-0715
Zie, Eén groter dan ieder van hen, is hier
Behold, a Greater than all of them is here
Spokane, WA E-BookPrint
   01-195050-01-b
50-0100
Ziekten en aandoeningen
Diseases and afflictions
Louisville, KY E-BookPrint
10-11-1963 Ochtend63-68
63-1110M
Zielen die nu in de gevangenis zijn
Souls that are in prison now
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
28-04-1963 Ochtend63-33
63-0428
Ziende de Onzienlijke
Look
Phoenix, AZ E-BookPrint
10-04-1959 Avond59-23
59-0410
Ziende het ongeziene
Looking at the unseen
Los Angeles, CA E-BookPrint
21-07-1962 Avond62-72
62-0721
Ziet, meer dan Salomo is hier
Behold, a greater than Solomon is here
Salem, OR E-BookPrint
12-06-1962 Avond62-45
62-0612
Ziet, meer dan Salomo is hier
Behold, a greater than Solomon is here
Columbia, SC E-BookPrint
01-06-1962 Avond62-36
62-0601
De zijde van Jezus kiezen
Taking sides with Jesus
Jeffersonville, IN E-BookPrint
20-01-1964 Avond64-03
64-0120
Zijn onfeilbare Woorden van belofte
His unfailing Words of promise
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
26-04-1965 Avond65-19
65-0426
Zijn Woord bewijzend
Proving His Word
Los Angeles, CA AudioE-BookPrint
16-08-1964 Ochtend64-67
64-0816
Zijn Woord bewijzend
Proving His Word
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
22-01-1961 Middag61-08
61-0122
Zoals de arend haar broedsel opwekt (verkort?)
As the eagle stirreth her nest
Beaumont, TX AudioE-BookPrint
11-09-1960 Ochtend60-62
60-0911M
Zoals Ik was met Mozes, zo zal Ik met u zijn
As I was with Moses, so will I be with thee
Jeffersonville, IN E-BookPrint
02-08-1959 Ochtend59-48
59-0802
Zonder geld en zonder prijs
Without money or without price
Jeffersonville, IN E-BookPrint
31-05-1964 Ochtend64-50-c
64-0531
De zonderling
The oddball
Prescott, AZ E-BookPrint
14-06-1964 Avond64-51
64-0614E
De zonderling
Oddball
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookPrintE-Book & Print
xpspdf DownloadEr zijn meerdere varianten van de index te downloaden met verschillende sorteringen en verschillende indelingen. Op deze pagina zijn ze beschreven en te downloaden.
English (Engels)